Deklaracja DN-1. Co musisz wiedzieć o podatku od nieruchomość od osób prawnych?Jako właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz działki, domu czy lokalu, musisz opłacać podatek od nieruchomości. Jeśli jesteś osobą prawną, wyliczysz go w deklaracji DN-1. W tym poradniku znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat podatku oraz terminów i sposobów jego zapłaty.

Zacznij od podstaw – zgłoś nieruchomość do opodatkowania!

Zakup gruntu lub obiektu budowlanego zawsze wymaga zgłoszenia do urzędu miasta lub gminy. Nie ma przy tym znaczenia, czy nieruchomość podlega opodatkowaniu, czy korzysta ze zwolnienia w tym zakresie. Na dopełnienie formalności masz 14 dni, licząc od dnia zakupu, podpisania umowy użytkowania wieczystego lub przejęcia nieruchomości w posiadanie.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają w tym celu deklarację na podatek od nieruchomości na druku DN-1. Dokument ten w pewnych okolicznościach mogą być zobowiązane złożyć także osoby fizyczne. Dotyczy to sytuacji, w której nieruchomość stanowi współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej. Osoba fizyczna dopełnia wtedy formalności na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Jak wypełnić deklarację DN-1?

Druk, w którym zgłaszasz nieruchomość do opodatkowania - deklaracja DN-1, jest jednocześnie formularzem służącym do wyliczenia podatku od nieruchomości. Musisz znać nie tylko dane dotyczące gruntu lub obiektu budowlanego, ale też stawki podatku obowiązujące w Twojej gminie.

Stawki podatku od nieruchomości ustala indywidualnie rada miasta lub gminy. W większości przypadków wartości te znajdziesz na stronie internetowej organu podatkowego. Zwróć uwagę, czy są aktualne – każdego roku samorządy ustalają nowe stawki.

Deklarację DN-1 wypełnij danymi podmiotu oraz nieruchomości. W zależności od tego, czy podlega ona opodatkowaniu, czy korzysta ze zwolnienia, przygotuj przynajmniej jeden z obowiązkowych załączników:

  • ZDN-1 Dane nieruchomości opodatkowanych
  • ZDN-2 Dane nieruchomości zwolnionych z opodatkowania

Pamiętaj o podpisaniu dokumentu. Jeśli składasz deklarację w formie papierowej, złóż czytelny podpis odręczny. Jeśli elektronicznie, konieczne będzie użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak zapłacić wyliczony podatek od nieruchomości?

Obliczony w formularzu DN-1 podatek od nieruchomości podziel na 12 rat proporcjonalnych (lub mniej, jeśli deklarację składasz w ciągu roku). Każda z rat płatna jest do 15 dnia miesiąca, z wyjątkiem raty za styczeń – płatnej do 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości wpłać na rachunek urzędu miasta lub gminy. Organ podatkowy może też nadać Ci indywidualny numer rachunku. Nie oczekuj jednak pisemnej decyzji z urzędu. Podatek wyliczasz samodzielnie i wpłacasz bez wezwania w ustalonych ratach.

Część urzędów umożliwia też dokonanie płatności gotówkowej w kasie urzędu. Jeśli preferujesz właśnie taki sposób zapłaty, sprawdź na stronie organu podatkowego lub dowiedz się telefonicznie, czy w Twoim urzędzie jest taka opcja dla osób prawnych.

Składanie deklaracji DN-1 w kolejnych latach

Deklarację DN-1 składa się nie tylko przy nabyciu nieruchomości, ale też na początku każdego kolejnego roku. Osoby prawne mają na to czas do 31 stycznia.